Postuar më: 12/02/2014

Vendim i Këshillit Mbikëqyrës së INSIG

Këshilli Mbikëqyrës i INSIG ka marrë sot vendimin për të shkarkuar nga detyra Drejtorin e Përgjithshëm të kompanisë. Motivacioni i shkarkimit të zotit Tomorr Kalaja, është vendimi për rritjen e tarifave për sigurimin e TPL-ve pa analizë dhe pakonsultim.

 

Masa e shkarkimit është marrë menjëherë pas vendimit të drejtorit të INSIG-ut për të rritur në mënyrë të paparalajmëruar dhe të pakonsultuar me Këshillin Mbikëqyrës çmimin e siguracionit të detyrueshëm të automjeteve.

Të rejat e fundit