Postuar më: 21/05/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 21.05.2020, përkatësisht me raport mbulimi 2.28 si dhe normë interesi 3.99%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/