Postuar më: 18/09/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 18.09.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,45 si dhe normë interesi 3,54 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/