Postuar më: 26/10/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 3-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 26.10.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1,22 si dhe normë interesi 2.62%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/