Postuar më: 16/09/2020

“Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 16.09.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.54 si dhe normë interesi 2.38%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/