Postuar më: 23/09/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 23.09.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,83 si dhe normë interesi 2,59 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/