Postuar më: 12/10/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 10-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 12.10.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.34 si dhe normë interesi 5.34%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/