Postuar më: 07/10/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 10-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 07.10.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,77 si dhe normë interesi 5,20 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/