Postuar më: 17/09/2020

Ministrja Denaj dhe Ambasadori Maître firmosin marrëveshjen, 9.6 milionë CHF në mbështetje të arsimit profesional

Qeveria shqiptare nënshkroi marrëveshjen me Konfederatën Zvicerane, për Projektin “Aftësi për Punë”, faza 2, 2019-2023, me një vlerë prej 9.6 milionë CHF, të cilat do të vihen në funksion të Arsimit Profesional në Shqipëri.

Për palën shqiptare marrëveshja u nënshkrua nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, dhe për palën zvicerane,  nga Ambasadori Adrian Maître.

Kjo marrëveshje është në linjë me prioritetet e Qeverisë Shqiptare të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, që synojnë të mbështesin punësimin dhe arsimin profesional të orientuar nga tregu i punës.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Ministrja Denaj, u shpreh, se kjo është një dëshmi e qartë, se “Aftësi për Punë” përbën një hallkë të rëndësishme në zinxhirin e reformimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional, duke synuar modernizimin e këtij sistemi me qëllim ofrimin e njohurive dhe kompetencave për të rinjtë dhe të rriturit.

“Projekti mbështet procesin e reformave në Shqipëri nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve të kapitalit njerëzor dhe institucional dhe nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm dhe përfshirjes sociale, si dhe fuqizimit të shtetit ligjor, përgjegjshmërisë dhe zbatimit të të drejtave të njeriut”, vlerësoi Ministrja Denaj.

Projekti shtrihet gjeografikisht në 6 qarqe, Berat, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Elbasan dhe Tiranë dhe do të përqendrohet në ofruesit e arsimit dhe formimit profesional në këto zona.

Ambasadori i Zvicrës vlerësoi arritjet e fazës së parë të këtij projekti, ku përfituan 9,700 të rinj dhe 400 kompani pranuan 1,400 praktikantë në qytete si Shkodra, Lezha, Berati, Tirana dhe Vlora, si dhe premtoi mbështetje në vijim të fazës së dytë.

“Projekti synon të arrijë një ofertë të Arsimit dhe Formimit Profesional për nxënësit, që i përshtatet kërkesave të tregut. “Aftësi për punë” pritet të ndikojë në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Ky projekt synon të mbështesë krijimin e një modeli shqiptar, që do të frymëzohet nga modeli zviceran në përputhje me standardet europiane”, u shpreh Ambasadori Maître.

Prej vitit 2013, Qeveria Shqiptare ka përmirësuar kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe kemi rritur fondet buxhetore si për investimet në drejtim të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve, ashtu edhe për pajisjet dhe laboratorët duke  u krijuar shkollave mundësinë e rritjes së cilësisë së shërbimit që ofrojnë.

Në këto vite janë 3-fishuar investimet në shkollat profesionale nga 1.5 miliardë në vitin 2015, në 3 miliardë lekë në vitin 2020.