Postuar më: 24/03/2020

Më 31.03.2020 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione