Postuar më: 16/07/2020

Më 24.07.2020 zhvillohet ankandi i Obligacioneve 10-vjeçare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione