Postuar më: 13/01/2021

Më 19.01.2021 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore . Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/