Postuar më: 07/01/2021

Më 13.01.2021 zhvillohet ankandi i Obligacioneve 10-vjeçare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione.