Ekonomia në Fokus

Ekonomia në fokus 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Janar-Dhjetor  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Nëntor  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Tetor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shtator klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Gusht klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Korrik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Qershor  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Maj klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Prill  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Mars  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shkurt  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik