Ekonomia në Fokus

Ekonomia në fokus 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Janar-Dhjetor    klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Nëntor    klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Tetor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shtator   klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Gusht klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Korrik   klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Qershor  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Maj   klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Prill    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Mars  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shkurt  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik