Ekonomia dhe Buxheti

Në tabelën e mëposhtme gjeni dokumentet sipas vitit dhe muajit.

Ekonomia dhe Buxheti Viti 2019 Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009 Viti 2008
Dhjetor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Nëntor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Tetor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Shtator klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Gusht klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Korrik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Qershor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Maj  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik    – klik klik
Prill klik  klik klik klik    – klik klik klik klik klik klik klik
Mars  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Shkurt  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

Për treguesit më të hershëm të “Ekonomisë dhe Buxhetit ” shkarkoni dokumentet e mëposhtme