2013 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
CASH C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

ACC A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2