Cash/Accrual 2012

2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
CASH C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

C5

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C1

C2

C3

C4

 

 

C1

C2

C3

C4

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

C4

 

 

C1

C2

C3

C4

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

C2

C3

C4

 

 

C1

C2

C3

C4

 

 

ACC A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

 

A1

A2

A3

A4

 

 

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

 

A1

A2

A3

A4