Postuar më: 24/03/2020

“Ankandi i Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 24.03.2020, përkatësisht me raport mbulimi 0.98 si dhe normë interesi 3.97 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/