Postuar më: 11/03/2020

Ankandi i Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 11.03.2020, përkatësisht me raport mbulimi 0.98 si dhe normë interesi 4.08 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/