Postuar më: 12/05/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 3-mujore u zhvilluan më 12.05.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.41 si dhe normë interesi 1.54%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/