Postuar më: 17/03/2020

Ankandi i Bonove të thesarit 12-mujore u zhvillua më 17.03.2020, përkatësisht me raport mbulimi 0.92 si dhe normë interesi 2.05 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/