Postuar më: 01/10/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 01.10.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,36 si dhe normë interesi 2,18 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/