Postuar më: 03/11/2020

Ankandet e Bonove të Thesarit 6-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 03.11.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1,99 dhe 1,28 si dhe norma interesi 1.35% dhe 1.73%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/