Postuar më: 17/11/2020

Ankandet e Bonove të thesarit 3-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 17.11.2020, përkatësisht me raporte mbulimi 2.36 dhe 1.16 si dhe norma interesi 0.54% dhe 1.81%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/