Postuar më: 05/01/2021

Ankandet e Bonove të Thesarit 3-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 05.01.2021, përkatësisht me raporte mbulimi 0.60 dhe 1.03 si dhe norma interesi 1.09% dhe 1.85%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2021/