Advisors to the Minister

Kabineti i Ministrit

Këshilltarët e Ministrit

  • MAKLEN MISHA

[email protected]

 

  • ALBANA AGASTRA

[email protected]

 

  • REDI SHTINO

[email protected]

 

  • ANIS LAMLLARI

[email protected]

 

  • IDIT DAKA

[email protected]

Mbledhjet e Qeverisë